Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama MYO Programı, bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Böyle bir programla endüstrinin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda başlıca, donanım, sistem ve bilgisayar ağları ve yazılım mühendisliği konularına önem verilmiştir. Bu programdan mezun olan kişiler, endüstrinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri konusunda donanım ve yazılım geliştirecek özelliklerle donanmış olarak ülkemiz işgücüne katkıda bulunacaklardır.

• Bu programı tercih etmek isteyenler için YGS sınavından YGS-1 puan türünden taban puanı almış olmalıdırlar. Program, 2013 döneminde YGS-1 346.50 taban puanıyla öğrenci almıştır.

İlk yılda öğrenciler, donanım, algoritma ve teorik konularda dersler, daha sonra görsel programlama, internet programlama gibi dersler alarak sistem ve bilgisayar ağları konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır. Ayrıca, endüstriyel süreçler konusunda kalite kontrol ve işletme yönetimi dersleri de alarak bilgi sahibi de olacaklardır. Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları

gibi yararlı ve yol gösterici bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır.
Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar(ders, kredi sayısı, staj, vb)
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama MYO Programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 112 kredi saatlik 35 ders yer alacaktır. Bunlara ek olarak, lisans programının 1. yılın sonunda meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Öğretim Elemanları


Öğr. Gör. Burak Çakır
(Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı)


Öğr. Gör. Mustafa Of
(Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yrd.)

Öğr. Gör. Nevin ANTAR PAMUK

Öğr. Gör. (Doç.Dr.) Özkan KAFADAR

Programda Normal (Gündüz), ikinci öğretim (Gece) ve Uzaktan Eğitim olmak üzere üç bölüm okutulmaktadır.
Program hakkında geniş bilgi için tıklayınız. (Ders listesi vb.)
Laboratuvarlar/Derslikler
30'ar kişilik 3 adet bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors