Bölüm Başkanları

Bölüm Başkanları

Öğr. Gör. Burak ÇAKIR Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Doç. Dr. Mehmet DAL Elektrik ve Enerji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Özgür YAKIŞAN Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf TOLA İnşaat Teknolojisi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç DOĞANCI Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar BİLGİN Makine ve Metal İşleme Teknolojileri Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Seher UÇKUN Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Doç. Dr. Sinan AYDIN Muhasebe ve Vergi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sema YILMAZ GENÇ Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk COŞKUN Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors