Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Ön lisans eğitimi veren Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programları; kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunmak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık yüksek öğretim programlarıdır. Bu programın amacı; yeni yüzyılda iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayabilecek büro yöneticisi, büro yönetimi uzmanı, yönetici asistanı gibi uzman iş gücü yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için programlarda gerekli teknik dersler verilmektedir. Sekreterlik eğitimi veren meslek yüksek okullarının açılmasıyla sekreterlik, rastlantı sonucu çalışılan bir meslek olmaktan çıkmıştır. Örgüt içinde sekreterlik; hedeflere ulaşmayı ve verimi arttırmayı amaç edinen meslek haline gelmiştir. Bu durum sekreterlik mesleğinin önemini ortaya çıkaracak eğitim ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle ön lisans eğitimi veren meslek yüksek okullarında sekreterlik ve büro yönetimi eğitimi verilmeye başlanmıştır. Programdan mezun olanların ara iş gücü açığını doldurması planlanmaktadır.

Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Büro yönetimi ve sekreterlik programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın 1. yılın sonunda meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Ön lisans seviyesinde büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi alan öğrencilerin öğrenimlerinin IV. yarı yılında Ösym’nin düzenlemiş olduğu dikey geçiş sınavına (Dgs) girip başarılı oldukları takdirde, lisans seviyesinde büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi veren Gazi Üniversitesi ticaret ve turizm eğitim fakültesi büro yönetimi öğretmenliği bölümüne geçerek büro yönetimi öğretmeni ünvanı alarak öğretmen olabilmektedirler. Ülkemizde büro yönetimi lisans eğitimi veren Gazi Üniversitesi’nin bu bölümünü başarıyla tamamlayanlar büro yönetimi öğretmenliği lisans diploması ve büro yönetimi öğretmeni unvanı alırlar. Bölüm mezunları hem öğretmenlik hakkına sahip olmakta, hem de özel sektörde çalışma olanağı bulabilmektedir.


Öğretim Elemanları


Dr.Öğr.Üyesi Seher Uçkun
(Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bölüm Başkanı)


Öğr. Gör. Kenan Türkeri
(Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bölüm Başkan Yrd.)

Programda Normal (Gündüz) ve ikinci öğretim (Gece) olmak üzere iki bölüm okutulmaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors