Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Elektronik Haberleşme MYO Programı, elektronik haberleşme konusunda endüstrinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Böyle bir programla, elektronik haberleşme projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda başlıca, elektronik, haberleşme ve bilgisayar ağları konuları vurgulanmıştır. Bu programdan mezun olan kişiler, elektronik haberleşme konusunda ülkemizde bilgi birikimine ve gelişme faaliyetlerine katkıda bulunacaklardır.

Programın ilk yılında öğrenciler, analog ve sayısal elektronik, bilgisayar donanımı konularında dersler, daha sonra mikroişlemciler, sayısal haberleşme, telefon haberleşmesi, fiber optik ve uydu haberleşmesi gibi dersler alarak elektronik haberleşme konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır. Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar(ders kredi sayısı, staj vb) Elektronik Haberleşme programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın 1. yılı sonunda meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.


Öğretim Elemanları


Dr.Öğr.Üyesi Özgür Yakışan
(Elektronik ve Otomasyon Bölümü Bölüm Başkanı)


Öğr. Gör. Suat ÖzkoçÖğr. Gör. Eylem Yalçın
(Program Koordinatörü)

Programda Normal (Gündüz) ve ikinci öğretim (Gece) olmak üzere iki bölüm okutulmaktadır.

Laboratuvarlar/Derslikler
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors