İdari Personelimiz

İdari Personelimi

Mehmet ÇORUH Yüksekokul Sekreteri
Bakiye ÇEVİK Ayniyat Birimi
Nuray GEZER Ayniyat Birimi
Mustafa TOLUN Bölüm Sekreteri
Ahmet Zahir KOCA Bölüm Sekreteri
Mustafa CERİTLİ Kütüphane-Matbaa
Hakan CAN Muhasebe Birimi
Seydi Ahmet GIRGIÇ Muhasebe Birimi
Engin DEVECİ Öğrenci İşleri Şefi
Aydın SEÇKİN Öğrenci İşleri
Fatma ÖZER ÇIRACI Öğrenci İşleri
Yeliz DEVECİ Öğrenci İşleri
Bahattin KARAHAN Teknik Personel
Atilla ENCEL Evrak Kayıt
Burcu ÜZÜM Uzaktan Eğitim Birimi
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors