İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

İklimlendirme ve soğutma teknikeri evler, işyerleri ve endüstriyel tesislerdeki iklimlendirme, havalandırma ve soğutma tesislerini kurar, işletir ve bakımlarını yapar. İklimlendirme ve soğutma sistemleri ile ilgili bilimsel esasları açıklar, ekipman ve donanımları tanır. Bu alanlarda yapılmış olan projeleri için malzeme ve ekipman seçimi yapabilir. Seçilen ekipmanları birleştirip işletmeye alabilir.

İklimlendirme ve soğutma teknikerinden istenen yeterlilik seviyesi ve beceriler şu şekilde özetlenebilir;
İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili bilimsel ilkeleri tanır. İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan ana elemanları ve aksesuarları tanır ve işlevlerini açıklar. İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okur, bilgisayar destekli olarak çizer. İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini hesaplayabilir. İlgili sistemlerde kullanılacak elektrik kumanda ve otomatik kontrol devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar. Soğutma sistemlerindeki boru çaplarını hesaplar, bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki kanal bağlantılarını tasarlar, üretir ve yerine montajını yapar. İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili arızaları teşhis ve tamir eder, periyodik bakımlarını yapar. Çalıştığı işyerlerinde amirleri ve yönetimi altında bulunan personel ile iyi iletişim kurar. İşletme yönetimini bilir. Meslekle ilgili kalite kontrol ve standartları bilir.
Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. İklimlendirme ve soğutma programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın 1. yılın sonunda meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Bu programdan mezun olanlar iklimlendirme ve soğutma teknikeri unvanı alırlar. Tekniker, endüstrideki görevi itibariyle profesyonel mühendis veya yöneticiler/teknoloji uzmanları ile yakın bir çalışma içinde olan yüksek düzeyde bir elemandır. Bazı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde tekniker, firmanın kıdemli teknik elemanı olabilir ve dolayısıyla liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilir. Bu açıdan teknikerin endüstri konusunda kuvvetli bir teorik bilgi ve bu bilgiyi uygulama kabiliyetine ve becerisine sahip olması gerekir. Sanayide geniş bir istihdam alanı mevcuttur.

Öğretim Elemanları


Öğr. Gör. Türker Selçuk
(Program Koordinatörü)

Programda Normal (Gündüz) ve ikinci öğretim (Gece) olmak üzere iki bölüm okutulmaktadır.

Laboratuvarlar/Derslikler

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors