İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi Programı

İnşaat Bölümü, günümüzde değişen ve artan ihtiyaçlara yönelik biçimde ortaya çıkan çağdaş kentleşme sürecinin gereği olarak inşa edilecek mimarlık ve mühendislik yapılarının hazırlık, projelendirme, uygulama ve teknik iletişim safhalarında paydaş mesleklerle birlikte teknikerlik görev tanımı, yetki ve sorumlulukları dâhilinde görev alacak teknik elemanların eğitimini sürdürmektedir. İnşaat Bölümü için güncel gelişmelerin yansıtıldığı, bireylerin önemli olduğu bir eğitim prosedürü uygulanmaktadır. Her bireyin öğrenme biçim ve hedeflerinin farklılığı göz önünde bulundurulmak kaydıyla hayatları boyu icra edecekleri mesleklerini ve görev tanımlarını kavramalarını, evrensel ve uluslararası platformda yenilikleri takip eder düzeye gelebilmelerini, ulusal ve uluslararası mesleki yeterlilik sağlayabilecek niteliklere ve çağdaş bilgilere sahip olmalarını sağlamak önemlidir. Küreselleşme ile teknolojinin, bilginin çok daha fazla erişilebilir olduğu günümüzde tüm iletişim imkânlarını, farklı bilgi kaynaklarını tanımaları, teknolojik araç ve gereçler hakkında bilgi edinebilmeleri, dijital erişim ve alanla ilgili bilgisayar programlarını kullanabilmeleri, mesleki terminolojiye hâkim, işlerinde yetkin birer tekniker olabilecek ve alacakları mesleki sorumlulukları yerine getirebilecek eğitim düzeyine ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim-öğretim sürecinde problem çözebilme, proje hâkimiyeti, üç boyutlu düşünebilme, konulara niteliksel ve niceliksel yöntemler kullanarak yaklaşabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, analiz yaparak çözüm üretebilme, sorumluluk sahibi, kültüre ve tarihe saygılı, herkes için tasarım kriterlerine duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgili, sürdürülebilirlik ve çevre dostu olabilme kriterlerinin farkında, kalite anlayışına ve mevzuat ile standartlara hâkim meslek sahibi bireyler olabilmeleri sağlanmaktadır.

İnşaat Bölümünü eğitim için tercih edecek bireylerin, yeniliklere açık, evrensel, sosyal ve mesleki etik değerlere uygun davranabilecek, paydaş mesleklerle iletişim kurabilecek, alanı hakkında gerekli bilgiye sahip, gelişmelere açık, araştırma ve öğrenme yollarını bilen ve uygulayabileyecek, iletişimi kuvvetli, toplumsal sorumluluk sahibi, duyarlı, görev sorumluluğu alabilecek, teknik, teknolojik ilerlemeleri takip edebilecek, ekip çalışmasına uyumlu olması önemlidir. Yasal yaptırımlar konusunda bilgili, aldıkları eğitimi mesleki alanda kullanabilecek yetkin inşaat teknikeri kimliğiyle ve öncelikli olarak tercih edilecek meslek adayları olmalarını sağlamak İnşaat Bölümümüzün hedefleri arasındadır. Eğitim-öğretim sürecinde İnşaat Bölümü; vizyon, misyon, ders planı, içerik ve öğrenim çıktıları ile öne çıkan konulardaki farklılığıyla fark yaratacak “İnşaat Teknikerliği” mezunları vermektedir.Öğretim Elemanları


Doç.Dr. Sibel Demirarslan
(İnşaat Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı)


Dr.Öğr.Üyesi Yusuf TolaÖğr. Gör.Dr. Bülent KoparanÖğr. Gör. Aydın Aydemir


Öğr. Gör. A. Oya Akbulut

Öğr. Gör. Eylem Nurşen AKBULUT

Öğr. Gör. Esra Eres YALÇIN

Programda Normal (Gündüz) ve ikinci öğretim (Gece) olmak üzere iki bölüm okutulmaktadır.

Laboratuvarlar/DersliklerDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors