İnşaat Teknolojisi Bölümü

İnşaat Teknolojisi Bölümü

İnşaatçılık; insanlık tarihi kadar eski, insanlık var olduğu sürece devam edecek, geçmişten geleceğe uzanan bilgi birikiminin çok, gelişimin hızlı olduğu bir meslek dalıdır. İnşaat programında; yapı elemanlarını üreten işletme sayısının nitel ve nicelik artışları karşısında ihtiyaç olan inşaat teknikerlerini yetiştirmek amacıyla eğitim programını uygulama ve teorik olarak düzenleyen program özellikle deprem ve depreme dayanıklı konut kazandırılması ve konut, iş, sağlık, eğitim, ulaştırma, su temini ve kullanımı vb. amaçlı yapıların yapım tekniklerini bilen, projeler üretebilen, uygun malzeme ve zemini seçebilen, projeleri uygulayıp yapımını denetleyebilen, karşılaştığı mesleki sorunlara çözümler üretebilen teknik elemanlar yetiştirebilmek amaçlanmaktadır.

Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Endüstriyel Elektronik programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın 1. yılın sonunda meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
İnşaat programını bitiren öğrenciler İnşaat Teknikeri unvanı alır. İnşaat Teknikeri piyasada, inşaat ve proje bürolarında mimari, statik yada vaziyet planlar ile mimari detayları çizme yeteneğine ve metraj ile hakediş hesaplarını yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu sebeple proje bürolarında görev alabilir. Üstyapı ve altyapı şantiyelerinde teknik kontrollük hizmetlerinde görev alabilir. Mühendis ile inşaat işçileri arasında koordinasyonu sağlar. Projelerin uygulanmasını denetler, metraj ve hakediş hesaplarında mühendise yardımcı olur. Çimento, beton ve zemin mekaniği laboratuvarlarında örnek alma, inceleme, rapor hazırlama işlemlerini yapabilmelerinden dolayı, bu laboratuvarlarda çalışabilirler. Çimento fabrikalarında ve beton santrallerinde üretim elemanı ve laboratuvar elemanı olarak görev alabilirler.

Öğretim Elemanları


Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Tola
(İnşaat Teknolojisi Bölümü Bölüm Başkanı)


Dr.Öğr.Üyesi Sibel DemirarslanÖğr. Gör. Bülent KoparanÖğr. Gör. Aydın Aydemir


Öğr. Gör. A. Oya Akbulut

Programda Normal (Gündüz) ve ikinci öğretim (Gece) olmak üzere iki bölüm okutulmaktadır.

Laboratuvarlar/DersliklerDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors