Kağıt Teknolojisi Programı

Kağıt Teknolojisi Programı

Kağıt Teknolojisi Programının amacı kağıt sektörünün ihtiyacı olan fabrikalara (kağıt, karton, oluklu mukavva ) hem laboratuvar hem de üretim konusunda ara eleman yetiştirmektir. Programda dersler teorik ve uygulamalı bilgiler olarak (fabrikalarda) verilmektedir.

Programın iki yıllık eğitim süresi boyunca öğrenciler müfredattaki tüm dersleri almak zorundadırlar.
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nda öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi hazırlayabilmesi ve okul ile endüstri arasında güçlü bir ilişkinin kurulması gerekliliğinden hareketle, birinci eğitim yılı sonunda 30 günlük endüstriye dayalı öğrenim (staj) öngörülmüştür. Öğrencinin bu derslerden azami fayda sağlayabilmesi için kendisini motive ederek kendi öğreniminden büyük ölçüde sorumlu olması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ders çalışma, kendilerini yönetme, gözlem ve karar verme becerileri, problemi tanımlama deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi tatbik ederek problemi çözme hususlarında alıştırma yapmaları sağlanmıştır.
Meslek eğitimine giriş koşulları:

• Meslek Liselerinin, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar “Kağıt Teknolojisi “ ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.
• Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (YGS) girmeleri, yeterli “YGS 2 ” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda veya kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programa yerleştirilebileceklerdir.

Kağıt Teknolojisi programını bitirenlere “Kağıt Teknikeri” unvanı verilir. Kağıt teknikeri, çeşitli kağıt ve karton üreten fabrikalarda makineleri çalıştırma, ürünlerin kalitesini kontrol etme gibi görevlerin yürütülmesinde mühendis ile işçi arasında köprü işlevi görür.
SEKA kapatıldıktan sonra özel sektördeki fabrikalarda kolaylıkla iş imkanı bulabilmektedirler.
Ön lisans seviyesinde kağıt teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin öğrenimlerinin IV. yarı yılında Ösym’nin düzenlemiş olduğu dikey geçiş sınavına (DGS) girip başarılı oldukları takdirde, Kimya , Kimya Mühendisliği , Kağıt Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümüne geçerek mühendis olabilmektedir.


Öğretim Elemanları


Öğr. Gör. Elif Öztürk
(Program Koordinatörü)

Programda Normal (Gündüz) ve ikinci öğretim (Gece) olmak üzere iki bölüm okutulmaktadır.

Laboratuvarlar/DersliklerDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors