Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Kimya programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri vekimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak ara insan gücünüyetiştirmektir. Bu programda, matematik, kimyanın temelleri, kimya teknolojisinegiriş, kimyasal işlemler, teknik resim, teknik proje, ölçü aletleri, istihdamprojeleri gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum vebaşarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcıolacaktır. Kimya programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmekiçin öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın1. ve 2. yılında meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıylatamamlamaları gerekmektedir.
Kimya programında başarılı olabilmek için, matematik ve kimyaya ilgili ve bualanda başarılı, dikkatli, sorumlu, alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, renkler arasındaki ince farkları ayırt edebilen bir kimse olmak gereklidir.
Kimya programını bitirenlere “Kimya Teknikeri” unvanı verilir. Kimya teknikeri, kimyasal madde üreten fabrika ve atölyelerde, alet ve makineleri çalıştırma, ürünlerin kalitesini kontrol etme gibi görevlerin yürütülmesinde mühendis ilelaborant ve işçi arasında köprü işlevi görür.
Kimya teknikeri, tüm kimyasal üretim tesislerinde, sağlık merkezlerinde, çevre vehalk sağlığı araştırma ve geliştirme laboratuarlarında görev alırlar.


Öğretim Elemanları


Doç. Dr. Erdinç DOĞANCI
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı


Dr.Öğr.Üyesi Serpil Özkurt Sivrikaya
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı


Öğr. Gör. Ufuk Akkan Yinanç
Program Koordinatörü


Öğr. Gör. Ayşegül Kaya


Öğr. Gör. Kazım Kahraman


Dr.Öğr.Üyesi Taner ERDOĞAN


Dr.Öğr.Üyesi Fatma Oğuz ERDOĞAN

Programda Normal (Gündüz) ve ikinci öğretim (Gece) olmak üzere iki bölümokutulmaktadır.

Laboratuvarlar/Derslikler
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors