Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Kimya programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri vekimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak ara insan gücünüyetiştirmektir. Bu programda, matematik, kimyanın temelleri, kimya teknolojisinegiriş, kimyasal işlemler, teknik resim, teknik proje, ölçü aletleri, istihdamprojeleri gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum vebaşarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcıolacaktır. Kimya programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmekiçin öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın1. ve 2. yılında meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıylatamamlamaları gerekmektedir.
Kimya programında başarılı olabilmek için, matematik ve kimyaya ilgili ve bualanda başarılı, dikkatli, sorumlu, alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, renkler arasındaki ince farkları ayırt edebilen bir kimse olmak gereklidir.
Kimya programını bitirenlere “Kimya Teknikeri” unvanı verilir. Kimya teknikeri, kimyasal madde üreten fabrika ve atölyelerde, alet ve makineleri çalıştırma, ürünlerin kalitesini kontrol etme gibi görevlerin yürütülmesinde mühendis ilelaborant ve işçi arasında köprü işlevi görür.
Kimya teknikeri, tüm kimyasal üretim tesislerinde, sağlık merkezlerinde, çevre vehalk sağlığı araştırma ve geliştirme laboratuarlarında görev alırlar.


Öğretim Elemanları


Doç. Dr. Taner ERDOĞAN
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Erdinç DOĞANCI
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Doç. Dr. Hüseyin ESEN
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Öğr. Gör. Ufuk Akkan Yinanç
Program Koordinatörü


Öğr. Gör. Kazım KahramanRafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi


Doç. Dr. Fatma OĞUZ ERDOĞAN

Doç. Dr. Merve DANDAN DOĞANCI

Doç. Dr. Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA

Öğr. Gör. Ayşin KÜÇÜKPARMAKSIZ

Öğr. Gör. Dr. Meryem PİR


Polimer Teknolojisi

Doç. Dr. Mehmet KODAL

Dr. Öğr. Üyesi Serap MERT

Öğr. Gör. Yasemin Ayşe ÇETREZ

Öğr. Gör. Dr. Türkan DOĞAN

Programda Normal (Gündüz) ve ikinci öğretim (Gece) olmak üzere iki bölüm okutulmaktadır.

Laboratuvarlar/Derslikler
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors