Muhasebe ve Vergi Bölümü Uzaktan Eğitim

Muhasebe ve Vergi Bölümü Uzaktan Eğitim

İşletmelerin Muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde görev üstlenebilecek ya da yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık (4 yarı yıl) uzaktan öğretime dayalı internet üzerinden eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Mesleğin uygulanmasında gelişen teknolojilere paralel olarak, bilgisayarın yoğun kullanımı sağlanarak mezun olacak öğrencinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda; muhasebe alanındaki temel ilkeleri kavrayabilen, muhasebenin fonksiyonlarını ve muhasebenin yönetimdeki önemini özümseyebilen, hukuki sorumluluklarını bilen, etik değerlere saygılı, mesleği ile ilgili mevzuatı izleyen ve ticari hayatta kullanılan tüm belgeleri tanıyan, düzenleyen ve saklayabilen, planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış elemanlar çalışma hayatına hazırlanmaktadır.

• Sınavsız geçiş kapsamında meslek liselerinden mezun olan öğrenciler, bu program tercih edilebilir.
• Sınavla gelen öğrenciler, YGS sınavından YGS-6 puan türünden belirtilen taban puanı almış olmalıdırlar. (2014 Ösys yerleştirme sonucunda en küçük puanı 191.49 olarak belirlenmiştir)
• Ara sınavlar, internet üzerinden yapılmaktadır. Ara sınav notunun, ortalamaya etkisi %20 oranındadır.
• Final sınavları, okulumuzda gözetimli olarak yapılmaktadır. Ortalamaya etkisi %80 oranındadır.

Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Muhasebe programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın 1. ve 2. yılında meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına (işletme, iktisat, maliye vb.) kayıt hakkı kazanmaktadır. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarı yıllık lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanarak iş dünyasına bilgili yetenekli gelişmelere açık ve problemlere bilimsel çözümler getirebilen yönetici adayı olarak katılabilmektedirler.

Programı tamamlayarak mezun öğrenciler "Muhasebe meslek elemanı" sıfatıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca bu öğrenciler herhangi bir işletmenin muhasebe departmanında ya da serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir yanında dört yıllık stajdan sonra kendi bağımsız işlerini kurarak serbest muhasebeci olarak çalışabilmektedirler.Öğretim Elemanları


Doç. Dr. Sinan AYDIN
(Muhasebe ve Vergi Bölümü Bölüm Başkanı)


Dr.Öğr.Üyesi Kamuran SoyluÖğr. Gör. Hüseyin Soydaş


Dr.Öğr.Üyesi Sema YILMAZ GENÇ
(Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Bölüm Başkanı)Öğr. Gör. İsmail Kılıçaslan

Programda Normal (Gündüz), ikinci öğretim (Gece) ve Uzaktan Eğitim olmak üzere iki bölüm okutulmaktadır.

Laboratuvarlar/Derslikler

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors