Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Bölümü

İşletmelerin Muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebeservislerinde görev üstlenebilecek ya da yasal şartları sağladıktan sonra kendiadına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayaniki yıllık (4 yarı yıl) bir yükseköğretim programıdır.

Mesleğin uygulanmasında gelişen teknolojilere paralel olarak, bilgisayarın yoğunkullanımı sağlanarak mezun olacak öğrencinin sahip olması gereken bilgi, beceri vealışkanlıklarla donatılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda; muhasebealanındaki temel ilkeleri kavrayabilen, muhasebenin fonksiyonlarını vemuhasebenin yönetimdeki önemini özümseyebilen, hukuki sorumluluklarını bilen, etik değerlere saygılı, mesleği ile ilgili mevzuatı izleyen ve ticari hayattakullanılan tüm belgeleri tanıyan, düzenleyen ve saklayabilen, planlı ve sistemliçalışma alışkanlığı kazanmış elemanlar çalışma hayatına hazırlanmaktadır.
Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Muhasebe programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın 1. ve 2. yılında meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına (işletme, iktisat, maliye vb.) kayıt hakkı kazanmaktadır. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarı yıllık lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanarak iş dünyasına bilgili yetenekli gelişmelere açık ve problemlere bilimsel çözümler getirebilen yönetici adayı olarak katılabilmektedirler.

Programı tamamlayarak mezun öğrenciler "Muhasebe meslek elemanı" sıfatıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca bu öğrenciler herhangi bir işletmenin muhasebe departmanında ya da serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir yanında dört yıllık stajdan sonra kendi bağımsız işlerini kurarak serbest muhasebeci olarak çalışabilmektedirler.

Öğretim Elemanları


Doç. Dr. Sinan AYDIN
(Muhasebe ve Vergi Bölümü Bölüm Başkanı)


Dr.Öğr.Üyesi Kamuran SoyluÖğr. Gör. Hüseyin Soydaş


Dr.Öğr.Üyesi Sema YILMAZ GENÇ
(Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Bölüm Başkanı)Öğr. Gör. İsmail Kılıçaslan

Programda Normal (Gündüz), ikinci öğretim (Gece) ve Uzaktan Eğitim olmak üzere iki bölüm okutulmaktadır.

Laboratuvarlar/Derslikler

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors