Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Pazarlama programı, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlıdır. Bu programın temel amacı, ilgili alanlardaki nitelikli personel gereksinimini karşılamaktır. Bu amaca ek olarak, pazarlama programının temel eğitim felsefesi, çağdaş iş dünyasının gereksinimleri ile uyumlu mesleki eğitim vermektir.
Bu programa kaydolan öğrencilerimiz bir mala ya da hizmete ihtiyaç duyan müşteri ya da tüketicileri belirleme, İstenen ürünün özellikleri ve kalitesi hakkında bilgi verebilme, Pazarlama meslek elemanı olarak hukuki sorumlulukların bilinmesi, Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme, Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme, Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme, Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, Bilgi depolayabilme, Depolanmış bilgileri kullanabilme, Mevcut ve potansiyel müşterileri ziyaret etme ve Müşteri ilişkilerini geliştirme konularında bilgi sahibi olabilmektedir. Pazarlama programının eğitim süresi iki yıldır. Birinci yılda, programdaki öğrenciler işletme yönetimi ve pazarlama ile ilgili genel ve temel dersleri alırlar. İkinci yılda, pazarlama programında sunulan dersler özellikle pazarlamanın özel alanlarına vurgu yapar. Bu özel alanlar satış yönetimi, reklâm, pazarlama iletişimi, tüketici davranışı, uluslararası pazarlama, pazarlama araştırması, müşteri ilişkileri yönetimi vb. alanları kapsar.
Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Pazarlama programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın 1. yılın sonunda meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Pazarlama programının temel eğitim felsefesi mevcut bilimsel, teknolojik ve felsefi gelişmelerle uyumlu olan mesleki eğitim vermektir. Pazarlama programı aynı zamanda, öğrencilerin pazarlama, satış ve pazarlama araştırması alanları ile ilgili teorik bilgileri ve pratik uygulamaları elde etmelerini sağlayan dersler vermektedir. Pazarlama alanı dinamik bir akademik disiplin olduğu için, pazarlama ile ilgili bilgi ve gelişmeleri takip etmek için gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. Programdan mezun olan kişiler satış bölümü, pazarlama bölümü, pazarlama araştırması bölümü, reklâm bölümü ve bir dizi pazarlama alanında çalışabilir. Mezunlar aynı zamanda özellikli pazarlama alanlarının her biri ile ilgili sorumluluğu olan iş bulabilir.


Öğretim Elemanları


Öğr. Gör. Celal Mutlu


Öğr. Gör. Sadettin YILMAZ


Programda Normal (Gündüz) ve ikinci öğretim (Gece) olmak üzere iki bölüm okutulmaktadır.

Laboratuvarlar/Derslikler

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors