İç Kontrol Yazdır


2017 YILI İÇ KONTROL BELGELERİ
1.Organizasyon Şeması
2.Görev Tanımları
3.İş Akış Süreçleri
4.Hizmet Envanter Tablosu
5.Kamu Hizmet Standartları Tablosu
6.İdari Personel Memnuniyet Anketi (2017)
7.Akademik Personel Memnuniyet Anketi (2017)
8.Birim Faaliyet Raporu 2016
9.Risk Analiz Tablosu