Yazdır

Prof. Dr. Zafer Dülger
Yüksekokul Müdürü
   

Yrd. Doç
. Dr. Kamuran Soylu
Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör.
Oğuz Mete ŞAŞMAZ
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
   
   

Yüksekokul Sekreteri
Mehmet ÇORUH


YÜKSEKOKUL KURULU

Prof. Dr. Zafer Dülger
Yüksekokul Müdürü

Yrd. Doç
. Dr. Kamuran Soylu
Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör.
Oğuz Mete ŞAŞMAZ
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
   

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Burak ÇAKIR

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Seher UÇKUN

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fatma Çanka KILIÇ

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Özgür YAKIŞAN

İnşaat Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf TOLA

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Fatma Oğuz ERDOĞAN

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Serpil Özkurt SİVRİKAYA

Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Yaşar BİLGİN

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Sinan AYDIN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Sema Yılmaz GENÇ

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ufuk COŞKUNYÜKSEKOKUL
YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Zafer Dülger
Başkan
Yrd. Doç. Dr. Kamuran Soylu
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör.Oğuz Mete ŞAŞMAZ
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
 

Yrd. Doç. Dr. Fatma Oğuz Erdoğan

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bilgin
Yrd. Doç. Dr. Okan Şeneldir