Yazdır

Amaç ve Hedefler

Üniversitenin tüm faaliyetlerinin temel amacı, dünyanın neresinde olursa olsun bu faaliyetlerden yarar sağlamayı isteyen bir varlığa hizmet vermeye çalışmaktır.

Eğitim ve öğretimle ilgili hedefler

  • Eğitim ve öğretim hizmetlerini Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu olarak sürdürmek,
  • Öğrenci ve öğretim elemanı değişimini en üst düzeyde gerçekleştirmek,
  • Akreditasyon işlemlerinde katılımcı ülkelerle işbirliğini sağlamak ve bu işlemleri etkin bir biçimde