Yazdır

Prof. Dr. E. Soner Çelikkol
Mail Göndermek için tıklayınız


EĞİTİM

Derece Bölüm/ProgramÜniversite Yıl
Lisans Matematik Karadeniz Üniversitesi 1987
Y. Lisans Sayısal Yöntemler İstanbul Üniversitesi 1989
Doktora Sayısal Yöntemler İstanbul Üniversitesi 1994

Yüksek Lisans Tezi
İşletmelerde sistem analizi, sistem tasarımı ve bir uygulama

Doktora Tezi
Otomatik tanımlama ve veri toplama teknikleri ve barkod destekli depo otomasyonu uygulaması

GÖREVLER

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör. Kocaeli Mühendislik Fakültesi ,Yıldız Üniversitesi 1987-1992
Arş.Gör. Mühendislik Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi 1992-1993
Öğr.Gör. Mühendislik Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi 1993-1994
Öğr.Gör. Dr. Mühendislik Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi 1994-1995
Yrd.Doç.Dr. Mühendislik Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu , Kocaeli Üniversitesi 1995-2000-2009
Doç.Dr. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu 2009
Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu 2014

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı: Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1996-1998

Bölüm Başkanı : Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü 2000- 2008

Bölüm Başkanı : Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 2008-

Müdür : Kocaeli üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu 2009-2015

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Bütün, E., S. Çelikkol, ve H. Bütün, "Teaching with Research-Oriented PBL and Teamwork for Active Learning in Engineering Education", Globalization&Transition, Case Studies in Economical and Socio-Political Perspectives,University Siegen,Berlin, 5, 58-76 (2005).
A2. Çelikkol, S. ve N. Çelikkol, "A System Approch for Selecting Hospital Area and Giving High Quality," Internationaler Handel: Regionale Zusammenschlüsse, Politik & Strategien , Universitat Siegen, 6-25 (2006).
A3. Çelikkol, E. S. "International Communication - Significant Difference Between Learning Techniques", Fremde Nahe, Foreign Policy of States, An Analiysis of Selected Countries, University Siegen, Berlin, 8, 61-72 (2006).
A4. Çelikkol, E. S. "Conflicts in Foreign Economic Politics – A Case Study in Customer Satisfaction and Brand Recognition", Comparative World Affairs: Selected Countries, Organizations & Conflicts, 1, 139-153 (2006).
A5. Çelikkol, S. ve N. Çelikkol, "Demand Research For Mobile Phone Brands By Using Markov Chain- A Turkish Prspektive", Schriftenreihe des Faches Politikwissenschaft, Tukische Perspektiven, Universitat Siegen, 60-72 (2007).
A6. Altıntaş L, Çelikkol E S, Tekin V N, Genç SY. “Comparing The Success of Students Placed by Examination and Throught Open Admission to The Vocational Schools”, International Journal of Business and Social Science,USA, Vol. 2, No. 8, 71-76, (2011).
A7. Çelikkol S, Tekin V N, Şenol L, Selek H S, “Research on determination of the factors which cause high school students to start smoking”, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, Volume (issue) 4(4): 2099-2108 (2012).B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Çelikkol, N., S. Çelikkol ve L. Bulut, "A Heuristic Approach Towards The Specification of The Route to Minimize The Time by Barcode Aided in Depot Product Collecting," IMS'98 2nd Int. Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Vol I (August 6-7), 835-841, Sakarya, 1998.
B2. Çelikkol, S., U. Coşkun ve M. Mutlu , "Katlı Otoparkların Daha Verimli Kullanılabilmesini Sağlamak Amacıyla Tasarlanan Bilgisayar Destekli Araç Kontrol Sistemi," 2nd Int. Transportation Symposium, (October 1-4), 415-420, İstanbul, 1998.
B3. Dalay, İ., S. Çelikkol ve N. Çelikkol, "An Approach to University Student and Personel Follow up With The Barcode System," 3rd Int. Symposium on Intelligent Manufacturing Systems,Vol II, (August 30-31), 401-408, Sakarya, 2001
B4. Çelikkol E.S., Genç S.Y. “Küresel Sistemde Bilginin Toplumsallaşma Süreci ve Sosyoekonomik Değişim Paradoksu”, International 8th Knowledge & Management Congress Proceedings, (October 28-31), 1295-1305, İstanbul, 2010
B5. Çelikkol E.S., Genç S.Y.,Şeneldir O. “Küreselleşme Olgusu ve Bilgi Toplumunun Gelişme Dinamiklerinin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri”, International 8th Knowledge & Management Congress Proceedings, (October 28-31), 199-212, İstanbul, 2010
B6. Aygün H., Çelikkol E.S., Genç S.Y., Şeneldir O. “Meslek Yüksekokulu Eğitiminde Yaşanan Sorunların Bir Sonucu: Motivasyon Eksikliği”, UMYOS’11, Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, (Mayıs 25-27), Kuşadası/Aydın, 2011
B7. Çelikkol E.S.,Genç S.Y., Şeneldir O., Şenol L. “İşletmelerde Oligopolistik Yapılanmaya Karşı Dengeleyici Güç ve Teknostrüktür Kavramı”, International 9th Knowledge & Management Congress Proceedings, (Jun 23-25), 3282-3288, Sarajevo-Bosnia&Herzegovina, 2011
B8. Çelikkol E.S.,Genç S.Y., Pıçak M.,Esen M., Çelikörs Ş. “Toplumsal Değişim ve Gelişmelerinin Ekonominin Yeniden Yapılanması Üzerindeki Olası Etkileri”, International 9th Knowledge & Management Congress Proceedings, (Jun 23-25), 3268-3281, Sarajevo-Bosnia&Herzegovina, 2011

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Çelikkol, S., "Firmaların Ürünlerini Satış Noktalarından Takip Etmesini Sağlayacak Barkod Destekli Bir Sistem Yaklaşımı", Pazarlama Dünyası, 4(14), 38-41, (2000).
D2. Çelikkol, S., "Veri Tabanı Sistemlerinin Önemi", Plastik ve Ambalaj Teknolojileri Dergisi, 65, 42-43, (2002).
D3. Çelikkol S., V. N. Tekin, "Siyaset Pazarlamasında Seçmen Tutumlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi", Pazarlama Dünyası, 3(21), 58-63, (2007).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çelikkol, S., ve N. Çelikkol,"Mağazalara Ait Kredili Kartların Barkod Destekli Olarak Düzenlenerek Daha Etkin Şekilde Kullanılabilmesi", YA/EM'96, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVIII.Ulusal Kongresi, İ.T.Ü., 462-465 , İstanbul, 1996.
E2. Çelikkol, S., N. Çelikkol ve Z. Aladağ, "Barkod Kullanılarak Trafik Kontrollerinin Etkin ve Güncel Bir Şekilde Yapılabilmesine İlişkin Bir Tasarım", Birinci Ulusal Ulaşım Srmpozyumu, (6-7 Mayıs), 395-403 ,İstanbul ,1996.
E3. Aladağ, Z., N. Çelikkol ve S. Çelikkol, "Dağıtım Sorununa Çok Ölçütlü Karar Desteği İle Parametrik Analiz", Bilişim'96, (18-22 Eylül), 8-14, İstanbul, 1996.
E4. Çelikkol, S. ve N. Çelikkol, " Yangın Bölgesine Zamanında Ulaşabilmeyi Sağlamak Amacıyla Tasarlanan Bilgi Akış Sistemi", TMMOB Makine Mühendisleri Odası 1. Ulusal Yangın Sempozyumu, 192-199 , İçel, 1997.

F. Diğer yayınlar :

F1. Çelikkol, S., Programlamaya Giriş ve Algoritmalar, Dilara Yayın ve Matbaacılık, Trabzon ,2003
F2. Çelikkol, S., SQL Veritabanı Alt Programı, adp Yayınevi, Trabzon, 2007