Yazdır

Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Üniversitemizin Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine göre her öğrenciye Üniversite’ye girişinden itibaren ilişkisi kesilinceye kadar geçen sürede, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında kendisine yardımcı olmak üzere, bölüm veya program başkanlıklarınca bir öğretim elemanı danışman olarak seçilir. Danışmanlık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere bölüm veya program başkanınca denetim yapılır.

Akademik danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülmesi, öğrencinin öğrenim durumunun izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, her öğrenci için bir öğrenim durumu izleme dosyası tutulur. Üç nüsha olarak düzenlenen bu belgenin biri, akademik danışmanda; ikincisi, ilgili bölüm veya program başkanlığında ve üçüncüsü öğrenci işleri bürosunda korunur.

Danışmanlık Listesini aşağıdaki adrese giderek öğrenebilirsiniz.
Danışmanlık Listesi

Burslar
Rektörlüğümüz tarafından eğitim döneminin başlangıcında (Eylül) maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yemek ve nakit olarak belirli bir kontenjan dahilinde burs verilmektedir. Konuyla ilgili olarak gerekli duyurular okulumuz tarafından yapılmaktadır.