Yönetim ve Organizasyon Bölümü Uzaktan Eğitim

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Uzaktan Eğitim

İşletme, kişi veya kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve sonunda maddi veya manevi bir kar elde etmeyi amaçlayan, iktisadi teknik ve hukuki birimdir. İşletme meslek elemanı ise; sosyal bilimlere (psikoloji, sosyoloji, ekonomi vb.) ilgi duyan ve bu alanda başarılı, başkaları ile iş birliği yapabilen, bir işi plana uygun olarak yürütebilen, duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarabilen kimsedir. İşletme Yönetimi Uzaktan Öğretim Programı, iki yıllık (4 yarı yıl) uzaktan öğretime dayalı internet üzerinden eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.
Bu programın amacı kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışacak, çağdaş işletmecilik anlayışına uygun ve günümüz bilgisayar teknolojisi ile faaliyet gösteren, meslek elemanı özelliklerine sahip ara elemanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilere işletmelerin sahip oldukları para, insan gücü, araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzeninin planlanması için teorik bilgiler verilmekte, uygulamalı derslerle de öğrenciler iş hayatına hazırlanmaktadır.

• Sınavsız geçiş kapsamında meslek liselerinden mezun olan öğrenciler, bu program tercih edilebilir.
• Sınavla gelen öğrenciler, YGS sınavından YGS-6 puan türünden belirtilen taban puanı almış olmalıdırlar. (2014 Ösys yerleştirme sonucunda en küçük puanı 210.26 olarak belirlenmiştir)
• Ara sınavlar, internet üzerinden yapılmaktadır. Ara sınav notunun, ortalamaya etkisi %20 oranındadır.
• Final sınavları, okulumuzda gözetimli olarak yapılmaktadır. Ortalamaya etkisi %80 oranındadır.

Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

• Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
• Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. İşletme programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri alacaktır. Bunlara ek olarak, programın 1. yılın sonunda meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
İşletme meslek elemanı adayı öğrencilerimize sürekli değişen ve gelişen işletme ve yönetim alanında gerekli eğitim ve öğretimin verilmesini sağlamak amacıyla, ilgili sektörlerle iş birliği sonucu seminer, panel ve konferanslar düzenlenmekte ve işletme ziyaretlerine gidilmektedir. İşletme programından mezun olan öğrenciler başta yönetim olmak üzere kamu ve özel sektör işletmelerin tüm bölümlerinde (üretim, insan kaynakları, muhasebe, pazarlama, finansman gibi) çalışma olanaklarına sahiptirler.
Ayrıca mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek veya sınavsız aşağıda belirtilen lisans bölümlerine devam edebilmektedirler.

• Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme ve Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme Ekonomisi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslar arası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri


Öğretim Elemanları


Dr.Öğr.Üyesi Ufuk Coşkun
(Yönetim ve Organizasyon Bölümü Bölüm Başkanı)


Dr.Öğr.Üyesi Seher Uçkun
(Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bölüm Başkanı)Dr.Öğr.Üyesi Okan Şeneldir


Programda Normal (Gündüz), ikinci öğretim (Gece) ve Uzaktan Eğitim olmak üzere üç bölüm okutulmaktadır.

Laboratuvarlar/Derslikler

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors